Sebuah aspirasi kerajaan untuk membangunkan kawasan luarbandar. Tumpuan utama adalah kepada usaha menggalakkan golongan muda untuk tinggal di kampung dengan memberi perhatian kepada aspek pembangunan ekonomi dan sosial. iGROW telah diberi kepercayaan untuk menjadi antara jentera utama kepada usaha ini.