Menawarkan latihan kemahiran berteraskan keusahawanan dalam bidang pertanian, penternakan, pelancongan dan ekonomi luar bandar yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.

Latihan secara "Hands-On" menjamin penghasilan graduan berkualiti tinggi dan berdaya saing sebagai usahawan atau tenaga kerja mahir berserta Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia.