iGROW menjalankan kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta. Hal ini kerana kami menyahut cadangan kerajaan Malaysia dalam sama-sama membantu meningkatkan sosio-ekonomi rakyat di negara ini. Selain itu, dengan kerjasama ini, terhasil satu polisi yang dirangka khas bagi mengukuhkan ekonomi rakyat setempat yang seterusnya impak positif kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Kerjasama ini juga dilihat sebagai 'check & balance' kepada industri-industri kemahiran sediada dimana kami dapat melihat masalah dan dapat memberi jalan penyelesaian secara holistik selain dapat berkongsi kepakaran dalam bidang masing-masing.

Antara kerjasama yang kami jalankan adalah:

 • Unit Perancang Ekonomi Negeri Perak

 • Kementerian Pertanian & Industri Makanan

 • Jabatan Perdana Menteri

 • Sime Darby

 • RISDA

 • Jabatan Pembangunan Kemahiran

 • Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran

 • Tekun Nasional

 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)

iGROW juga bekerjasama dengan beberapa institut latihan pendidikan dalam memberi pendedahan gambaran sebenar kerjaya dalam bidang pertanian. Kami melihat bidang pertanian sebagai satu bidang yang berpotensi tinggi jika diuruskan dengan pengurusan yang betul dan mampu menjana pendapatan yang lumayan.

Stigma masyarakat terhadap bidang pertanian tidak mampu memberi pendapatan yang cukup dan tidak mempunyai peluang pekerjaaan yang tinggi adalah tidak tepat. Selain itu, pekebun atau pertani kecil boleh mendapatkan hasil yang lebih tinggi jika tahu cara pengurusan kebun yang betul dan cara memasarkan hasil pertanian.

Oleh itu, iGROW menjalinkan kerjasama dengan beberapa institut latihan pendidikan terpilih dalam membantu memberi pendedahan kerjaya bidang pertani serta membantu merangka strategi baru dalam merevolusikan industri pertanian.

Antara institut latihan pendidikan yang kami berkerjasama adalah:

 • Kolej Vokasional

 • Politeknik

 • Universiti Malaya

 • Universiti Pendidikan Sultan Idris

 • Universiti Putra Malaysia

 • Universiti Teknologi Mara

Institut latihan kami juga membuat kerjasama dengan beberapa negara luar iaitu Australia, Vietnam dan juga Thailand. Kerjasama ini dibuat untuk membuka potensi baru yang boleh diterokai dalam bidang pertanian. Selain itu, kami juga dapat menghantar pelajar-pelajar kami ke luar negara supaya dapat menimba ilmu baru asas tani yang dipraktikkan di negara luar dan dapat menabuh bakti ke negara Malaysia semula.