Institut Agro Usahawan (iGROW) diasaskan oleh Encik Nordin Bin Abdul Malek, seorang usahawan yang berwawasan dan bercita-cita tinggi dalam membantu para petani dalam memberikan pendedahan sebenar serta membantu meningkatkan pendapatan petani. Encik Nordin mempunyai pengalaman kerja dalam sektor korporat dan telah terlibat dalam pelbagai jenis program keusahawanan dan kemasyarakatan.

Oleh itu, beliau melihat potensi sebenar industri asas tani serta ingin bersama-sama membantu meningkatkan industri ini ke tahap yang lebih baik. Misi dan visi beliau menjadi tunjang penubuhan Institut Agrow Usahawan (iGROW) dimana pelbagai program kemahiran serta pendedahan mengenai cara pengendalian hingga cara memasarkan produk asas tani, akan diajar secara holistik didalam program anjuran iGROW.

Pengalaman dan Penglibatan

Encik Nordin berpengalaman dalam industri penyedia latihan kemahiran dan keusahawanan dalam pelbagai bidang pertanian, perladangan, ternakan, pemprosesan hasil pertanian dan pembangunan ekonomi komuniti luar bandar dan di bandar selama 22 tahun.


Berikut adalah pengalaman, lantikan dan tanggungjawab yang telah dilaksanakan sepanjang tempoh tersebut iaitu :

  • Pengerusi Eksekutif Skill Tech, Melaka (2008-2015) menjalankan latihan kemahiran SKM dalam bidang pertanian, perladangan (Kelapa Sawit), pemprosesan makanan, penternakan dan pemasaran

  • Pengarah Borneo Green Resources Sdn Bhd yang menjalankan program 1 AZAM (Akhiri Zaman Miskin) di Sabah selama 3 tahun.

  • Ahli Majlis Penasihat Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC) MOA 2009-2015

  • Ahli Jawatankuasa penggubal kurikulum Politeknik Malaysia 2017

  • Perunding & Pelaksana Pembangunan Koridor Sabah (SEDIA)

  • Program pembangunan penyelia & pekerja Ladang Sabah Latihan Kemahiran Ladang Setempat (Local Based Training)

  • Pengerusi Gabungan Institusi Latihan Kemahiran Swasta Bumiputera (GILKSB)